mapa strony   |   kontakt   |

Bilans 2009

MAJĄTEK TRWAŁY

MUZEUM AZJI I PACYFIKU NA 31.12.2009 r.

Konto - nr Brutto Umorzenie Netto
011 Budynki 868.788,00 439.433,68 429.354,32
011 Grunty
011 Zesp. komputer. 109.494,89 109.494,89 0,00
013 Pozost. środki 154.699,58 154.699,58 -
016 Zbiory muzealne 2.418.048,44 - 2.418.048,44
011 Środki transp. 88.000,00 64.533,48 23.466,52
011 Urządzenia tech. 96.258,72 90.318,48 5.940,24
014 Zbiory bibliot. 198.714,36 198.714,36 -
015 Zoo 25.223,40 - 25.223,40
020 Wartości niematerialne i prawne 26.976,60 26.976,60 0,00
RAZEM 3.986.203,99 1.084.171,07 2.209.032,92

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michał Kuśnierz
Dokument z dnia: 23.02.2011
Dokument oglądany razy: 4 147
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 23.02.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl