mapa strony   |   kontakt   |

Witamy

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Nabór na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA ds. admin

22.05.2018, 12:15

ODWOŁANIE: Nabór na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA ds. admin

Zgodnie z par. 10 regulaminu rekrutacji kandydatów na wolne stanowiska pracy w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie z dn. 6 sierpnia 2015 r., dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku odwołuje nabór na stanowisko zastępcy dyrektora ogłoszony dn. 22 maja 2018 r., bez podania przyczyny.


Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2018 r. ogłasza nabór na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA ds. administracyjnych

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 03.07.2009
Dokument oglądany razy: 74 876
Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 03.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl