mapa strony   |   kontakt   |

Oferty pracy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 22.05.2015

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ul. Solec 24 ogłasza nabór na stanowisko konserwatora muzealnego (konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej), ½ etatu

Wymagania związane ze stanowiskiem:
Niezbędne:
- wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej
- doświadczenie zawodowe min 2 lata w obszarze związanym z konserwacją obiektów złożonych technologicznie, ze szczególnym uwzględnieniem drewnianej rzeźby polichromowanej i malarstwa sztalugowego
- umiejętność obsługi komputera oraz wykonywania fotografii specjalistycznych.
Dodatkowe:
- doświadczenie w zakresie konserwacji zabytków dalekowschodnich i obiektów o charakterze etnograficznym
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie prac konserwatorskich i zabezpieczających obiekty muzealne,
- opracowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi zabiegami konserwatorskimi,
- profilaktyczne działania konserwatorskie tj. czuwanie nad zapewnieniem właściwych warunków muzealiom, ustalanie właściwych parametrów w zakresie ekspozycji, profilaktyki i metod ochrony muzealiów,
- współpraca z oddziałami Muzeum w zakresie zabezpieczania konserwatorskiego,
- dokonywanie okresowych przeglądów konserwatorskich muzealiów,
- opiniowanie stanu zachowania obiektów i ustalanie sposobu ich eksponowania na wystawach czasowych,
- sporządzanie rocznych planów pracy i miesięcznych sprawozdań z działalności,
- prowadzenie dziennika prac uwzględniającego: rodzaj zajęć, wykonywanie czynności, stosowane metody, wynikające podczas prac trudności i rezultaty działania,
- wprowadzanie informacji konserwatorskich do bazy danych muzealiów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
- opinie, listy polecające z ewentualnych poprzednich miejsc pracy
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgłoszenia prosimy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa ul. Solec 24) do dnia 12 czerwca 2015 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ul. Solec 24 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji, pełny etat

Wymagania związane ze stanowiskiem:
Niezbędne:
- wykształcenie wyższe humanistyczne
- komunikatywność i umiejętności interpersonalne
- kreatywność
- dobra organizacja
Dodatkowe:
- wykształcenie uzupełniające lub doświadczenie w dziedzinie marketingu i promocji
- zainteresowanie kulturami azjatyckimi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- budowanie i utrzymywanie otwartych i efektywnych relacji z mediami (współpraca z redakcjami, mediami społecznościowymi, udostępnianie materiałów prasowych)
- koordynowanie grafiku wystaw i imprez muzealnych, redakcja miesięcznego informatora
- udział w organizacji imprez muzealnych oraz realizacja własnych projektów
- promocja instytucji oraz programu imprez Muzeum
- pozyskiwanie patronów medialnych i partnerów do projektów realizowanych w Muzeum
- monitorowanie mediów w celu informowania o publikacjach prasowych lub o audycjach radiowych i telewizyjnych, współpraca z wyspecjalizowanymi firmami w tej dziedzinie, sporządzanie raportów
- zapewnienie obecności w internecie, w tym aktualizacja informacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych
- wdrażanie nowych rozwiązań promocyjnych dla Muzeum.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
- opinie, listy polecające z ewentualnych poprzednich miejsc pracy
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgłoszenia prosimy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa ul. Solec 24) do dnia 12 czerwca 2015 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michał Kuśnierz
Dokument z dnia: 13.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 773
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 22.05.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl