Archiwum - oferty pracy

Muzeum Azji i Pacyfiku poszukuje Koordynatora/ki ds. Organizacyjnych w Dziale Administracji

Muzeum Azji i Pacyfiku, ogłasza rekrutację na stanowisko: Koordynator/ka ds. Organizacyjnych w Dziale Administracji WYMAGANIA:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Obowiązki w obszarze administracyjnym to m.in.:

OFERUJEMY:

zatrudnienie w wymiarze pół etatu
praca w siedzibie Muzeum
wdrożenie i wsparcie w pierwszych tygodniach pracy
przyjazną atmosferę pracy w interesującym zespole
możliwość zdobycia nowych, wartościowych doświadczeń w instytucji muzealnej

CV prosimy przesyłać do 4 listopada 2017 r. na adres: rekrutacja@muzeumazji.pl, podając w tytule wiadomości „Aplikacja – pracownik administracyjny”.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami będą przeprowadzane na bieżąco w trakcie trwania rekrutacji.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

 


 

W dniu 10 maja 2017 r. dokonany został wybór kandydatury na stanowisko specjalisty ds. edukacji w Dziale Edukacyjnym Muzeum Azji i Pacyfiku. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do sekretariatu Muzeum wpłynęło 19 zgłoszeń. Przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z 3 osobami. Ostatecznie wybrana została kandydatura p. Dominiki Kossowskiej-Janik

 


 

W dniu 10 maja 2017 r. dokonany został wybór kandydatury na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Muzeum Azji i Pacyfiku. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do sekretariatu Muzeum wpłynęło 12 zgłoszeń. Przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z 5 osobami.

Ostatecznie wybrana została kandydatura p. Iwony Maruszewskiej.

 


 

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2017 r. ogłasza nabór na stanowisko

kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

3. Zakres obowiązków:

Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacja nadzoru nad pracownikami administracji i obsługi.

Prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątkiem instytucji.

Odpowiedzialność merytoryczna za przestrzeganie zapisów ustawy zamówień publicznych.

Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem remontów oraz nadzór nad nimi.

Nadzór nad serwisem urządzeń i wyposażenia oraz stanem technicznym obiektów, w tym organizacja przeglądów technicznych.

Zabezpieczenie dostaw i usług na potrzeby instytucji oraz ich rozliczanie.

Nadzór nad prowadzeniem magazynów.

Organizacja inwentaryzacji, znakowanie i likwidacja majątku.

Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne działalności podstawowej Muzeum.

Zapewnienie czystości i estetyki pomieszczeń oraz terenu wokół obiektu Muzeum.

Nadzór nad funkcjonowaniem środków transportu oraz jego rozliczanie. Nadzór nad bezpieczeństwem PPOŻ, BHP, ochroną mienia.

Przygotowanie sprawozdawczości w zakresie obowiązków kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Współpraca z jednostkami administracji państwowej, innymi instytucjami kultury w zakresie spraw administracyjno-organizacyjnych.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Dokumenty należy składać drogą mailową (plawmaip@muzeumazji.pl) lub pocztą na adres 00-403 Warszawa ul. Solec 24 w terminie do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Po zapoznaniu się przez komisję ds. rekrutacji z dokumentami aplikacyjnymi zostanie wyłoniony kandydat na to stanowisko.

Ogłoszenie wyników rekrutacji umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Muzeum oraz będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

 


 

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku z siedzibą w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2017 r. ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTY DS. EDUKACJI
w Dziale Edukacyjnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

WYMAGANIA DODATKOWE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

WARUNKI PRACY:

OFERUJEMY:

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Dokumenty należy składać drogą mailową (plawmaip@muzeumazji.pl) lub pocztą na adres 00-403 Warszawa ul. Solec 24 w terminie do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Po zapoznaniu się przez komisję ds. rekrutacji z dokumentami aplikacyjnymi zostanie wyłoniony kandydat na to stanowisko.

Ogłoszenie wyników rekrutacji umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Muzeum oraz będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

Podpisał: Michał Kuśnierz
Dokument z dnia: 14.12.2017
Dokument oglądany razy: 1 136
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 14.12.2017
 
wydruk z dnia: 17.07.2024 // bip-archiwalny.muzeumazji.pl